Παροχές- Υπηρεσίες Τμήματος Διαχείρισης Πολυκατοικιών & Κτιρίων

Η ανάληψη της αποκλειστικής διαχείρισης ενός κτιρίου – πολυκατοικίας περιλαμβάνει τις εξής παροχές- υπηρεσίες:

  • Έγκαιρη πληρωμή όλων των εξόδων της πολυκατοικίας (λογαριασμοί και τυχόν συνεργεία).

  • Έγκαιρη έκδοση των κοινοχρήστων καθώς και τη διανομή και είσπραξη αυτών σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες από εισπράκτορα της εταιρείας μας. Δυνατότητα πληρωμής μέσω τράπεζας.

  • Έλεγχο του κτιρίου 1 φορά την εβδομάδα ή αναλόγως των αναγκών του για την ποιότητα των εργασιών και γενικώς για την επιθεώρηση της κατάστασής του (π.χ. καμένες λάμπες, βλάβες κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμός χώρου, κλπ).
  • Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και έγκριση για κάθε θέμα που αφορά την πολυκατοικία.
  • Προγραμματισμός και εκτέλεση κάθε τακτικής εργασίας (απολύμανση, συντήρηση καυστήρα,κλπ.)από αυστηρά επιλεγμένα τεχνικά συνεργεία.
  • Νομική κάλυψη της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη καταβολής των κοινοχρήστων εφόσον αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των ιδιοκτητών (τα έξοδα επιβαρύνουν την πολυκατοικία).
  • Έλεγχος ποσότητας πετρελαίου, μέτρηση ωρών αυτονομίας , ογκομέτρηση δεξαμενής πετρελαίου, έγκαιρος ανεφοδιασμός της πολυκατοικίας με πετρέλαιο (πάντα με παρουσία εκπροσώπου της πολυκατοικίας).
  • Οικονομικό έλεγχο της πολυκατοικίας και ετήσιο ισολογισμό αυτής.
  • Υπηρεσίες σε ότι πρόβλημα παρουσιαστεί στην πολυκατοικία με το ανάλογο προσωπικό και με έρευνα αγοράς κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο αυτής.

Επιπλέον το τμήμα διαχείρισης πολυκατοικιών, κτιρίων και μεγάρων βρίσκεται στην διάθεση των ενοίκων του κτιρίου όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας για οποιοδήποτε θέμα πιθανόν προκύψει διαθέτοντας άμεσα την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη που κατά περίπτωση απαιτείται.

Προσφέρουμε επίσης δωρεάν προς χρήση για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας πυροσβεστήρες (έναν 6kg για κάθε όροφο της πολυκατοικίας καθώς επίσης και έναν 12kg για τον χώρο του καυστήρα) και πίνακα ανακοινώσεων.

Η ασφαλής , αξιόπιστη και οικονομική λύση για την διαχείριση της πολυκατοικίας σας έχει ένα όνομα :

“attiClean Διαχειρίσεις πολυκατοικιών & κτιρίων”