πυροπροστασία κτιρίων

Πυροπροστασία κτιρίων

Μέτρα για την πυροπροστασία κτιρίων προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Κατά την σχεδίαση ενός κτιρίου από τους μελετητές (αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, τοπογράφο μηχανικό, γεωλόγο) μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζεται και το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς.

Τα μέτρα που λαμβάνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Παθητικά ή προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Ενεργητικά ή κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας

 

 

Παθητική πυροπροστασία

Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν την δομική πυροπροστασία του κτιρίου και είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική και στατική σχεδίαση και κατασκευή του κτιρίου (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός).

Στα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (για όλα τα κτίρια):

  • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου
  • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εκτός του κτιρίου
  • η επάρκεια και αντοχή των δομικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του
  • κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου

Ενεργητική πυροπροστασία

Η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Τα προβλεπόμενα από τον μελετητή (μηχανολόγος μηχανικός) μέτρα αφορούν τον εξοπλισμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες που ενεργοποιούνται αν εμφανιστεί και κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς.

Στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κτιρίου):

  • τοποθέτηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)
  • τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης
  • τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (κομβία συναγερμού)
  • τοποθέτηση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές)
  • τοποθέτηση συστήματος καταιονητήρων (sprinklers)

 

Πηγή: https://el.wikipedia.org

 

Πυροπροστασία κτιρίων2023-01-30T10:19:28+00:00

Πυρασφάλεια: Προσέχω-Προνοώ-Προστατεύω

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία οικιών- πολυκατοικιών : Προσέχω- Προνοώ-Προστατεύω

Στα πλαίσια των υπηρεσιών καθαρισμού που προσφέρει η εταιρεία μας, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κληθεί να καθαρίσουμε χώρους και κυρίως οικίες και διαμερίσματα που έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά. Πυρκαγιές που προκλήθηκαν είτε από απροσεξία είτε από κάποια βλάβη. Λαμπάδες, κεριά, καντήλια, απορροφητήρες, κουζίνες, τζάκια ακόμη και τηλεοράσεις έχουν προκαλέσει μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιές που δημιούργησαν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά προβλήματα στους ενοίκους και στα ίδια τα κτίρια.

Πάντα η καλύτερη θεραπεία  είναι η πρόληψη ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν,  όλοι μας, πέρα από την δέουσα προσοχή που οφείλουμε να επιδεικνύουμε με οτιδήποτε στο σπίτι μας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να φροντίσουμε ώστε να έχουμε άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κάποιο πυροσβεστήρα.

Η τοποθέτηση και ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων της πολυκατοικίας ή του διαμερίσματός μας δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι το μοναδικό μέσο που διαθέτουμε ώστε να προλάβουμε ή να περιορίσουμε μια ζημιά που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει σοβαρότατα πρακτικά και οικονομικά προβλήματα .

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος, τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν στις πολυκατοικίες είναι τα πιο κάτω:

«4.1. Σε πολυκατοικίες µε 6 έως 8 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 300 τ. µέτρα, καθώς και σε αντίστοιχες µε περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εµβαδόν ορόφου τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου, εύκολα προσπελάσιµο από κάθε διαµέρισµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 των Γενικών ∆ιατάξεων.

4.2. Σε κάθε κτίριο κατοικίας µέχρι 4 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 500 τ. µέτρα, καθώς και σε όλα τα κτίρια µε 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίµων και τα µηχανοστάσια πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε το Π. ∆/γµα 922/1977 (ΦΕΚ 315 τ. Αí).

4.3.Σε όλα τα κτίρια µε χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες.»

Διαβάστε εδώ όλο τον Κανονισμό Προστασίας Κτιρίων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού σώματος.

 

 

Πυρασφάλεια: Προσέχω-Προνοώ-Προστατεύω2023-01-30T10:19:28+00:00
Go to Top