Συμπληρώστε τα στοιχεία της πολυκατοικίας σας καθώς επίσης και τα στοιχεία του διαχειριστή

  Συμπληρώστε τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας

  Συμπληρώστε τα έξοδα που αφορούν στον ανελκυστήρα

  Συμπληρώστε τα ειδικά έξοδα της πολυκατοικίας

  Συμπληρώστε τα έξοδα που αφορούν στη θέρμανση

  Συμπληρώστε τα έξοδα που αφορούν μόνο στους ιδιοκτήτες και αν θα καταμεριστούν ισόποσα ή βάση των χιλιοστών των κοινοχρήστων

  Συμπληρώστε τις μετρήσεις/ώρες του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου

  Συμπληρώστε την ανακοίνωση που θέλετε να εμφανιστεί στα ειδοποιητήρια και στις συγκεντρωτικές

  Συμπληρώστε άλλες παρατηρήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση ή την αποστολή των κοινοχρήστων σας