πυροσβεστήρες attic building services

Πυροσβεστήρες: Αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων για το κτίριο, το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο.

Επειδή οι χώροι που ζούμε και εργαζόμαστε δεν αρκεί να είναι καθαροί αλλά οφείλουν να είναι και ασφαλείς, μια ακόμη αξιόπιστη υπηρεσία που μπορούμε να σας παρέχουμε έχει να κάνει με την πυρασφάλεια του χώρου σας.

Είμαστε σε θέση τόσο να σας προμηθεύσουμε τους πυροσβεστήρες που χρειάζεται ο χώρος σας, όσο και να τους συντηρήσουμε, όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας πάντα ποιοτικά υλικά και ανταλλακτικά πιστοποιημένα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.

Η attic building services προσφέρει σε όλους τους πελάτες της στον τομέα των καθαρισμών και των διαχειρίσεων την δυνατότητα να χρησιμοποιούν ΔΩΡΕΑΝ πυροσβεστήρες, με μόνη υποχρέωση την ετήσια αναγόμωσή τους.

Ειδικά για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων έχουμε τη δυνατότητα να τους παραλάβουμε από το χώρο σας σε προκαθορισμένο ραντεβού και να τους επιστρέψουμε έτοιμους και ασφαλείς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Μην αφήνετε στην τύχη την ασφάλεια των χώρων σας.

Ειδικά για τις πολυκατοικίες που συνεργαζόμαστε παρέχουμε από ένα φορητό πυροσβεστήρα 6kg για κάθε όροφο της πολυκατοικίας

Για την πυρασφάλεια των χώρων σας η attic Building Services αναλαμβάνει την ΔΩΡΕΑΝ τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε κάθε επαγγελματικό ή ιδιωτικό χώρο με την υποχρέωση εκ μέρους του πελάτη της ετήσιας υποχρεωτικής αναγόμωσης στην εταιρεία μας.

Για την υπηρεσία αυτή ο πελάτης υπογράφει χρησιδάνειο όπου αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός των πυροσβεστήρων και οι υποχρεώσεις του πελάτη και της εταιρείας.

Αναφορικά με την αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας, ακόμη κι αν είναι δικής σας ιδιοκτησίας, αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τους πυροσβεστήρες σας και να τους επαναφέρουμε έτοιμους προς χρήση στο χώρο σας χωρίς καμία δική σας ταλαιπωρία και καμία κούραση.

πυροσβεστήρες αναγόμωση attic building services

Επειδή πάντοτε η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, καλό είναι όλοι μας, πέρα από την δέουσα προσοχή που οφείλουμε να επιδεικνύουμε με οτιδήποτε στο σπίτι μας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να φροντίσουμε ώστε να έχουμε άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κάποιο πυροσβεστήρα.

Η τοποθέτηση και ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων της πολυκατοικίας ή του διαμερίσματός μας δεν είναι πολυτέλεια ούτε ένα δευτερεύον έξοδο.

Είναι το μοναδικό μέσο που διαθέτουμε ώστε να προλάβουμε ή να περιορίσουμε μια ζημιά που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει σοβαρότατα πρακτικά και οικονομικά προβλήματα .

Διαβάστε εδώ ποια είναι τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας  που αφορούν στις πολυκατοικίες Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε εδώ ποια είναι τα ενεργητικά και παθητικά μέτρα πυροπροστασίας των κτιρίων.