Τα στοιχεία σας

  Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας, προκειμένου να σας στείλουμε εγγράφως την οικονομική προσφορά μας

  Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας στείλουμε την προσφορά μας

  Περιγραφή χώρων

  Δώστε μας μερικά βασικά στοιχεία (περιγραφή) της πολυκατοικίας σας

  Πάρκινγκ

  Συχνότητα Καθαρισμού

  Επιλέξτε ή περιγράψετε την επιθυμητή συχνότητα καθαρισμού της πολυκατοικίας σας

  Εφαρμογές καθαρισμού