Καθαρισμοί κτιρίων και διαχείριση πολυκατοικιών και μεγάρων σε τιμές του σήμερα

Διατηρείστε τους επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σας χώρους καθαρούς και λειτουργικούς με τις ΝΕΕΣ, προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές της attiCLEAN

Επίσης προσφέρουμε στους πελάτες μας στον καθαρισμό ή στην διαχείριση:

Εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τη μηνιαία έκδοση κοινοχρήστων όπως ορίζει η νέα αγορανομική διάταξη.  

ΔΩΡΕΑΝ παροχή πυροσβεστήρων για κάθε όροφο της πολυκατοικίας