Αν σε ενδιαφέρει να εργασθείς σε μια σύγχρονη και διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, είτε  στην γραμματειακή μας υποστήριξη,

είτε ως διαχειριστικός σύμβουλος ή ακόμη και ως καθαριστής/τρια,

στείλε το βιογραφικό σου μέσω e-mail :

info@atticlean.gr