συντηρήσει καυστήρων attic building services

Συντηρήσεις καυστήρων πετρελαίου ή φυσικού αερίου

H μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση του πετρελαίου αλλά και η προστασία του ήδη επιβαρυμένου περιβάλλοντος της Αττικής, επιτυγχάνεται όταν ο καυστήρας του πετρελαίου λειτουργεί σωστά, χωρίς προβλήματα.

Για την σωστή λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου του κτιρίου σας, απαιτείται ο ετήσιος έλεγχος του και η καλή συντήρησή του.

Συντηρήσεις καυστήρων: Διαδικασία

Η εργασία περιλαμβάνει:
• Καθαρισμό του λέβητα του καυστήρα,
• Αλλαγή του μπεκ
• Καθαρισμό φίλτρων
• Μέτρηση καυσαερίων και
• Έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, όπως επιβάλει η νέα νομοθεσία.

Επίσης, το τέλος του χειμώνα είναι η κατάλληλη εποχή για την συντήρηση καυστήρα καθώς ο καυστήρας έχει δουλέψει αρκετά και χρειάζεται έναν προληπτικό έλεγχο και μικροεπισκευές. Ο προληπτικός έλεγχος είναι αναγκαίος για να μην προκύψουν μελλοντικά προβλήματα. Αν στον έλεγχο προκύψουν βλάβες μπορεί να χρειαστούν επισκευές.

Διαβάστε εδώ γιατί η συντήρηση του καυστήρα του κτιρίου σας είναι τόσο σημαντική εργασία.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 210 5143559-2105143981 από τις 8:00 έως τις 17:00 ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@atticlean.gr και ζητήστε την προσφορά μας για συντηρήσεις καυστήρων.