Για την σωστή έκδοση των κοινοχρήστων, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Η Attic Building Services αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αδιάβλητη περιοδική μηχανογραφημένη έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών του κτιρίου σας σύμφωνα με τις εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις.

 1. Θα πρέπει να έχετε δώσει αντίγραφο των καταστάσεων του μηχανολόγου μηχανικού όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα χιλιοστά των εξόδων καθώς και αυτά της θέρμανσης. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε τα πρωτότυπα, τα οποία θα πρέπει να τα φυλάξετε σε ασφαλές σημείο γιατί σίγουρα θα σας χρειάζονται για πάρα πολλά χρόνια.
 2. Η κατάσταση των χιλιοστών, θα πρέπει να συνοδεύεται με μια ακόμη κατάσταση όπου θα έχετε καταγράψει αναλυτικά τους αριθμούς των διαμερισμάτων μαζί με τα ονόμα των ενοίκων στα οποία θα εκδίδονται τα κοινόχρηστα, π.χ. Α1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α2 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ, Β1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κ.ο.κ
 3. Έχετε καταγράψει αναλυτικά & προσεχτικά  τα μηνιαία έξοδα της πολυκατοικίας, πριν τηλεφωνήσετε στην εταιρεία.
 4. Έχετε κατηγοριοποιήσει τα έξοδα εκ των προτέρων, δηλαδή στα κοινόχρηστα έξοδα, στις ειδικές δαπάνες, στα έξοδα θέρμανσης κλπ.
 5. Ειδικά για την κατανάλωση πετρελαίου, πρέπει να έχετε υπολογίσει και να αναφέρετε το ποσό σε euro που αναλογεί στο πετρέλαιο που έχει καταναλωθεί.
 6. Σε περιπτώσεις αλλαγής ενοίκων, θα πρέπει να αναφέρετε στην εταιρεία τον αριθμό του διαμερίσματος αλλά και το όνομα του ενοίκου που αποχώρησε καθώς και του νέου ενοίκου, στο όνομα του οποίου θα εκδίδονται πλέον τα κοινόχρηστα.
 7. Οι δαπάνες καθαριότητας, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ καταμερίζονται με βάση τα χιλιοστά των κοινοχρήστων εξόδων.
 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εξόδων, όπως βλάβες, αγορές κλπ, έχετε ήδη συμφωνήσει με τους υπόλοιπους ενοίκους αν θα μοιραστούν βάση των χιλιοστών των κοινοχρήστων ή ισομερώς.
 9. Πρέπει να γνωρίζετε αν οι επιπλέον δαπάνες που έχουν γίνει επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές και να το αναφέρετε σε κάθε περίπτωση.
 10. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρετε άμεσα, όπως π.χ. αλλαγή διαχειριστή ( όνομα, αριθμός διαμερίσματος και τηλέφωνο) ή διαμέρισμα που πλέον θα θεωρείται κλειστό κ.ο.κ.
 11. Ζητήστε από τον υπάλληλο που κάνει τη λήψη των εξόδων να σας επαναλάβει ότι έχει καταγράψει.
 12. Αν στέλνετε τα έξοδα με e-mail ζητήστε αποδεικτικό ανάγνωσης, ενώ αν τα στέλνετε μέσω fax επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη του.
 13. Φυλάξτε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για πιθανή μελλοντική ανάγκη.

Παραδίδονται 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις και απο ένα ειδοποιητήριο και 2 αποδείξεις (ενοικιαστή και ιδιοκτήτη) ανά διαμέρισμα.

Ζητήστε μας : ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ e-mail

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Έκδοσης Κοινοχρήστων στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 210 5143 559 και 210 5143981, ή στείλτε μας e-mail στο koinoxrista@atticlean.gr

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Με τη δύναμη της Γνώμης Πληροφορική.