Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία οικιών- πολυκατοικιών : Προσέχω- Προνοώ-Προστατεύω

Στα πλαίσια των υπηρεσιών καθαρισμού που προσφέρει η εταιρεία μας, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κληθεί να καθαρίσουμε χώρους και κυρίως οικίες και διαμερίσματα που έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά. Πυρκαγιές που προκλήθηκαν είτε από απροσεξία είτε από κάποια βλάβη. Λαμπάδες, κεριά, καντήλια, απορροφητήρες, κουζίνες, τζάκια ακόμη και τηλεοράσεις έχουν προκαλέσει μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιές που δημιούργησαν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά προβλήματα στους ενοίκους και στα ίδια τα κτίρια.

Πάντα η καλύτερη θεραπεία  είναι η πρόληψη ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν,  όλοι μας, πέρα από την δέουσα προσοχή που οφείλουμε να επιδεικνύουμε με οτιδήποτε στο σπίτι μας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να φροντίσουμε ώστε να έχουμε άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κάποιο πυροσβεστήρα.

Η τοποθέτηση και ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων της πολυκατοικίας ή του διαμερίσματός μας δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι το μοναδικό μέσο που διαθέτουμε ώστε να προλάβουμε ή να περιορίσουμε μια ζημιά που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει σοβαρότατα πρακτικά και οικονομικά προβλήματα .

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος, τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν στις πολυκατοικίες είναι τα πιο κάτω:

«4.1. Σε πολυκατοικίες µε 6 έως 8 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 300 τ. µέτρα, καθώς και σε αντίστοιχες µε περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εµβαδόν ορόφου τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου, εύκολα προσπελάσιµο από κάθε διαµέρισµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 των Γενικών ∆ιατάξεων.

4.2. Σε κάθε κτίριο κατοικίας µέχρι 4 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 500 τ. µέτρα, καθώς και σε όλα τα κτίρια µε 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίµων και τα µηχανοστάσια πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε το Π. ∆/γµα 922/1977 (ΦΕΚ 315 τ. Αí).

4.3.Σε όλα τα κτίρια µε χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες.»

Διαβάστε εδώ όλο τον Κανονισμό Προστασίας Κτιρίων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού σώματος.