Τα στοιχεία σας

  Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας, προκειμένου να σας στείλουμε εγγράφως την οικονομική προσφορά μας

  Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας στείλουμε την προσφορά μας

  Περιγραφή χώρων

  Δώστε μας μερικά βασικά στοιχεία (περιγραφή) του χώρου σας

  Μπαλκόνια

  Τζάμια

  Συχνότητα Καθαρισμού

  Επιλέξτε ή περιγράψετε τις επιθυμητές μέρες και ώρες καθαρισμού

  Εφαρμογές καθαρισμού