Συμβουλές για την έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικίας: τι πρέπει να προσέξετε για την σωστή καταγραφή των κοινοχρήστων λογαριασμών

Για την σωστή έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών του κτιρίου σας, ακολουθείστε τις πιο κάτω συμβουλές:

 • Θα πρέπει να έχετε δώσει αντίγραφο των καταστάσεων του μηχανολόγου μηχανικού. Εκεί αναγράφονται αναλυτικά όλα τα χιλιοστά των εξόδων καθώς και αυτά της θέρμανσης. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε τα πρωτότυπα, τα οποία θα πρέπει να τα φυλάξετε σε ασφαλές σημείο γιατί σίγουρα θα σας χρειάζονται για πολλά χρόνια.

 • Η κατάσταση των χιλιοστών, θα πρέπει να συνοδεύεται με μια ακόμη κατάσταση. Σε αυτή θα έχετε καταγράψει αναλυτικά τους αριθμούς των διαμερισμάτων μαζί με τα ονόματα των ενοίκων στα οποία θα εκδίδονται τα κοινόχρηστα. Π.χ. Α1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α2 ΚΑΜΑΛΑΚΗΣ, Β1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ κ.ο.κ

 • Έχετε καταγράψει αναλυτικά & προσεχτικά  τα μηνιαία έξοδα της πολυκατοικίας, πριν τηλεφωνήσετε στην εταιρεία.

 • Έχετε κατηγοριοποιήσει τα έξοδα εκ των προτέρων, δηλαδή στα κοινόχρηστα έξοδα, στις ειδικές δαπάνες, στα έξοδα θέρμανσης κλπ.

 • Ειδικά για την κατανάλωση πετρελαίου, πρέπει να έχετε υπολογίσει και να αναφέρετε το ποσό σε euro που αναλογεί στο πετρέλαιο που έχει καταναλωθεί.

 • Σε περιπτώσεις αλλαγής ενοίκων, θα πρέπει να αναφέρετε στην εταιρεία τον αριθμό του διαμερίσματος αλλά και το όνομα του ενοίκου που αποχώρησε. Επίσης θα πρέπει να δώσετε το όνομα του νέου ενοίκου, όπου θα εκδίδονται πλέον τα κοινόχρηστα.

 • Οι δαπάνες καθαριότητας, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ καταμερίζονται με βάση τα χιλιοστά των κοινοχρήστων εξόδων.

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εξόδων, όπως βλάβες, αγορές κλπ, έχετε ήδη συμφωνήσει με τους υπόλοιπους ενοίκους αν θα μοιραστούν βάση των χιλιοστών των κοινοχρήστων ή ισομερώς.

 • Πρέπει να γνωρίζετε αν οι επιπλέον δαπάνες που έχουν γίνει επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές. Να το αναφέρετε σε κάθε περίπτωση όταν δίνετε τα κοινόχρηστα.

 • Κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρετε άμεσα, όπως π.χ. αλλαγή διαχειριστή ( όνομα, αριθμός διαμερίσματος και τηλέφωνο) ή διαμέρισμα που πλέον θα θεωρείται κλειστό κ.ο.κ.

 • Ζητήστε από τον υπάλληλο που κάνει τη λήψη των εξόδων να σας επαναλάβει ότι έχει καταγράψει.

 • Αν στέλνετε τα έξοδα με e-mail ζητήστε αποδεικτικό ανάγνωσης, ενώ αν τα στέλνετε μέσω fax επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη του.

 • Φυλάξτε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για πιθανή μελλοντική ανάγκη.

Η ορθή και  αναλυτική λήψη και καταγραφή των κοινοχρήστων εξόδων της πολυκατοικίας σας και ο καταμερισμός των εξόδων αυτής με ένα αξιόπιστο σύστημα καταμερισμού και έκδοσης, αποτελεί το βασικό βοήθημα στο δύσκολο έργο του διαχειριστή. Ειδικά στις μέρες μας, με την οικονομική κρίση που μας επηρεάζει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, η διαφάνεια και οι ξεκάθαρες και εύκολα αποδεικνυούμενες χρεώσεις ,εξασφαλίζουν την ηρεμία στις σχέσεις των ενοίκων και την απρόσκοπτη λειτουργία και ευημερία της πολυκατοικίας.